Zobacz koszyk “Ekogroszek Płomyk Plus” został dodany do koszyka.

Ekogroszek Karbonado 28 MJ/kg

1 799.00 

Kategoria:

Opis

EKOGROSZEK KARBONADO produkowany z węgla kamiennego o wartości opałowej do 28.000 MJ/kg.
Najwyższa jakość oferowanego przez naszą firmę Ekogroszku KARBONADO zapewnia długą żywotność Państwa pieca.

Parametry Ekogroszku KARBONADO:

Granulacja: 5-25 mm

Wartość opałowa:  do 28 MJ/kg

Zawartość popiołu: ok 5%

Spiekalność: do 5 RI

 Opakowanie nasze posiada system mikrowentylacji.

Koszt transportu: Gratis na terenie Polski

Przeznaczenie towaru:
Ekogroszek możesz spalać w kotłach z podajnikiem  ślimakowym, tłokowym.

Posiadamy specjalne pomieszczenia w którym przechowujemy Ekogroszek KARBONADO aby jego parametry i wilgotność były pod stałą kontrolą jakościową.

Ekogroszek KARBONADO jest towarem wysoko wyselekcjonowanym.
U nas wartość opałowa, spiekalność oraz popiół dobrana jest tak aby korzystanie z naszego produktu było łatwe i przyjemne.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych (dalej: RODO), informuję:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MIDAS SC z siedzibą w Pabianicach ul.Partyzancka 185, telefon kontaktowy: (+48) 601936263, adres e-mail: midasmail@poczta.fm.
Pani/ Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z:
Dobrowolna zgodą na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wskazanym w zgodzie, w tym w celu obsługi formularza kontaktowego, celach marketingowych, celach rekrutacyjnych,realizacji zamówień,wystawiania faktur oraz w celach księgowych.
Podjęciem czynności mających na celu zawarcie umowy, a także realizację umowy  zawartej z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wykonania umowy tj. sprzedaży towaru lub wykonania usług, obsługi dokumentacji związanej z umową tj. zamówieniami, dokumentami księgowymi, magazynowymi,
Istnieniem uzasadnionych wymogów Administratora tj. koniecznością realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym prowadzenie monitoringu wizyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu ochrony osób i mienia, w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami,
Realizacją wymogów ustawowych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu przestrzegania przepisów prawa przez Administratora. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, w tym: wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości, zapewnienie rozliczalności na podstawie przepisów prawa, wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy.
Dane osobowe będą przechowywane do czasu:
Przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych,
Przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
W przypadku przetwarzania na podstawie wyrażenia zgody – do czasu cofnięcia zgody.

Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa o ochronie danych osobowych w stosunku do jego osoby.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
Dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
Podanie danych jest dobrowolne i służy wykonaniu zobowiązań łączących strony, odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań zgodnie z wnioskiem lub umową.
W przypadku udostępnienia przez Panią/Pana danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków organów, współpracowników, kontrahentów, dostawców lub innych osób na rzecz Administratora prosimy o poinformowanie tych osób o zakresie przekazanych danych, celu przetwarzania danych, nazwie Administratora, zasadach przetwarzania danych wynikającej z niniejszej noty prawnej.


Pozdrawiam
Adam Florczak

Midas A.Florczak, Z. Florczak s.c.
ul.Partyzancka 185
95-200 Pabianice
tel. 601 93 62 63
www.ekogroszek.com.pl

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.